Laatste nieuws

30 mei 2017

De afgelopen jaren hebben veel docenten van Quadraam samen met docenten van onze partner-lerarenopleidingen deelgenomen aan activiteiten die voortkomen uit de VSLS.
Het project versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen (afgekort VSLS) is een landelijk initiatief en heeft als doel om de samenwerking tussen de scholen van Quadraam en de partner-lerarenopleidingen te intensiveren. Binnen VSLS bevorderen we de kennisontwikkeling en kennisdeling binnen de scholen, tussen de scholen en tussen de lerarenopleidingen en de scholen.